Witamy na stronie firmy Dorol.

Nasza firma zajmuje się opracowaniem oraz wykonaniem operatów wodnoprawnych, projektów i opinii w zakresie ścieków i odpadów, w tym rolniczego zagospodarowania ścieków i osadów ściekowych, z zakładów przetwórstwa spożywczego i z oczyszczalni ścieków.

Opracownia uwzględniają całokształt zagadnień związanych z ochroną środowiska, głównie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Oferujemy także, wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu.

Dostępne formy kontaktu:

Osoba kontaktowa:Inż. Henryk Surma
Nazwa firmy:Dorol - Pracownia Studiów i Projektów Rolnictwa
Adres:Żółkiewskiego 11
20-813 Lublin
Telefon:602132372, (81)5333561
Fax:(81)5333561
Email:dorol@poczta.onet.pl
NIP:712-140-19-60

2009 © Dorol